Iskra - Benzin za čišćenje - 0,5 L

Kod artikla: 3850145106016

Opis

Benzin za čišćenje je tekuće sredstvo za čišćenje mrlja i odmašćivanje površina.

Primjena:
Primjenjuje se na različitim materijalima koji nisu osjetljivi na djelovanje lakohlapivih naftnih frakcija. Odlikuje se visokom učinkovitošću uklanjanja svih vrsta masnoća i brzom hlapivošću.

Način upotrebe:
Nanijeti na površinu krpom, kistom ili uranjanjem u benzin. Prebrisati suhom krpom i/ili ostaviti da benzin ishlapi. Postupak ponoviti nekoliko puta, ovisno o zaprljanju predmeta koji se čisti.

Skladištenje:
Proizvod skladištiti u tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima na temperaturi od +5°C do +25°C.

Sadrži:
Ugljikovodici C6-C7, izoalkani, ciklički, <5% n-heksan,

Oznaka opasnosti:
Lako zapaljiva tekućina i para. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Izbjegavati udisanje pare / aerosola. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice / zaštitno odijelo / zaštitu za oči / zaštitu za lice. U slučaju zdravstvenih tegoba, nazvati Centar za kontrolu otrovanja ili liječnika. Ako se proguta - odmah nazvati Centar za kontrolu otrovanja ili liječnika. Ne izazivati povraćanje. Odložiti sadržaj / spremnik u skladu s nacionalnim propisima. Čuvati van dohvata djece:

Rok upotrebe:
Neograničen.

Datum proizvodnje:
Otisnut na ambalaži.

Proizvođač:
ISKRA ZELINA KEMIJSKA INDUSTRIJA d.o.o.

Zemlja podrijetla:
Hrvatska

Proizvod rabiti pažljivo. Prije upotrebe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.


Dodatne informacije

Karakteristike
Ne
Težina
0.5000

Za dodatna pitanja nas kontaktirajte

Regularna cijena 3,95 € ( 29,76 Kn)

Dostupno


Napomena:
  • Za slučajne pogreške u specifikaciji ne snosimo odgovornost.
  • Fotografije artikala su ilustrativne prirode i ne moraju odgovarati stvarnom izgledu artikla.
  • Za točnu specifikaciju pojedinog artikla kontaktirajte info@svezakucuidom.com