Temperaturno otporne boje

tablično redno
TERMOSTAL 600 CRNI  0.75L

TERMOSTAL 600 CRNI 0.75L 3850280056023

VTSTA PROIZVODA TERMOSTAL 600 je modificirani silikonski premaz postojan na visoke
temperature. Koristi se za zaštitu i dekoraciju predmeta koji su izloženi
visokim temperaturama; ispušni lonci i cijevi automobila, razne čelične
konstrukcije, cjevovodi, dimnjaci, peći.
RAZRJEÐIVAč Razrjeđivač za brzosušive boje
IZGLED PREMAZA Polumat
SVOJSTVA Ukoliko se premaz koristi kao jedina zaštita izdrži dugotrajnija izlaganja
na temperaturama do 600oC, a preporučuje se 1 do 2 nanosa.
Za kombinaciju postojanosti na visoke temperature i otpornosti na
koroziju Termostal 600 nanosimo preko cinksilikatnog temelja.
U tom slučaju sustav je otporan na temperature do 400oC.
Premaz sušen na zraku postiže dobru mehaničku čvrstoću.

Detaljnije

Regularna cijena 124,95 kn

TOPLOSTAL HGT 0.2L

TOPLOSTAL HGT 0.2L 3850145320337

Termostabilni antikorozivni premaz za zažtitu metalnih predmeta koji su izloženi vlažnoj atmosferi i povečanoj temperaturi do 600C (npr. dimnjaci, peći, cjevovodi, radiatori, cisterne, tankovi, poljoprivredni strojevi i dr.) Premaz nije otporan na direktni plamen.

Detaljnije

Regularna cijena 33,95 kn

TOPLOSTAL HGT 0.75l

TOPLOSTAL HGT 0.75l 3850145320344

Termostabilni antikorozivni premaz za zaštitu metalnih predmeta koji su izloženi vlažnoj atmosferi i povećanoj temperaturi do 600C (npr. dimnjaci, peći, cjevovodi, radiatori, cisterne, tankovi, poljoprivredni strojevi i dr.) Premaz nije otporan na direktni plamen.

Detaljnije

Regularna cijena 69,95 kn