Građevinski alat i pribor

tablično redno

Špahtla 30 mm

Špahtla 30 mm

Regularna cijena 15,95 kn

Špahtla 100 mm

Špahtla 100 mm

Regularna cijena 20,95 kn

Špahtla 80mm

Špahtla  80mm

Regularna cijena 21,95 kn

Špahtla 70mm

Špahtla  70mm

Regularna cijena 18,95 kn

Špahtla 50mm

Špahtla  50mm

Regularna cijena 19,95 kn

Špahtla 40mm

Špahtla  40mm

Regularna cijena 18,95 kn

Špahtla 20mm

Špahtla  20mm

Regularna cijena 15,95 kn

Špahtla 120mm

Špahtla  120mm

Regularna cijena 22,95 kn