Autorsko pravo – vlasništvo sadržaja stranice

Lin trgovina d.o.o. ne ustupa pravo naslova na bilo koju stranicu koju korisnik učita. Sadržaj stranice, uključujući njegov odabir i raspodjelu, vlasništvo je Lin trgovine d.o.o. ili pružatelja sadržaja stranica i tehnologije, te je zaštićeno autorskim pravom i ostalim zakonima. Ograničena dozvola za korištenje sadržaja stranice (u svrhu koja je navedena u narednom poglavlju) izričito je uvjetovana poznavanjem korisnika, promatranjem i zadržavanjem svih autorskih prava, zaštitnog znaka i ostalih obavijesti o vlasništvu sadržaja stranice te svih vlasništva i svih ostalih prava intelektualnog vlasništva Lin trgovine d.o.o. ili njegovih dobavljača sadržaja i tehnologije sadržaja stranice. Korisnik neće imati nikakva vlasnička prava u adresi elektronske pošte, URL-u ili drugom osobnom znaku same stranice za identitet koji mu se može dodijeliti ili ga sam može odabrati u svrhu korištenja bilo kojih usluga koje su ponuđene na ovoj stranici, a ograničena korisnička prava za korištenje takvih znakova prepoznavanja/adresa će vrijediti sve dok traje registracija/korisnički račun za pristup toj stranici ili određenoj usluzi. Nakon isteka važenja Lin trgovina d.o.o. će bez objašnjenja koristiti i/ili dodijeliti takav identitet/adresu nekom drugom korisniku.

Svako neovlašteno korištenje ili kopiranje sadržaja stranice ili korištenje sadržaja stranice koji krši ove Uvjete (ili njihovu namjenu), može ugroziti zaštitni znak, autorsko pravo i ostala prava vlasništva te prekršiti odredbe građanskih i kaznenih zakona. Korisnici neće koristiti bilo koji sadržaj stranice (ili bilo koji drugi sadržaj koji je dostupan na ovoj stranici), a koji na bilo koji način narušava neki zaštitni znak, autorsko pravo ili ostala prava vlasništva. Lin trgovina d.o.o. zadržava sva prava vlasništva u smislu neovlaštenog korištenja ili kršenja ovih Uvjeta.

Zaštitni znakovi

Svezakucuidom.com je registrirani zaštitni znak Lin trgovine d.o.o..

Svi zaštitni znakovi, logotipovi, adrese web stranica, proizvod ili ime koje opisuje Svezakucuidom.com, podršku ili usluge koje sadrže riječ Svezakucuidom.com i koji su uključeni u sadržaj stranice (zajedno, Svezakucuidom.com znakovi), zaštitni su znakovi i/ili vlasništvo Lin trgovine d.o.o.. Svaki popis zaštitnih znakova Svezakucuidom.com (ili drugih) zaštitnih znakova na ovoj stranici povremeno se ažurira, ali se neće uzeti u obzir kao sveobuhvatan popis zaštitnih znakova Svezakucuidom.com (ili ostalih) zaštitnih znakova.

Svaka uporaba Svezakucuidom.com znakova ili izmjena (osim ako nije izričito odobreno od strane Lin trgovine d.o.o. u pisanu obliku), strogo je zabranjena.

Drugi proizvodi i imena kompanija spomenuti na ovoj stranici mogu biti zaštitni znakovi njihovih vlasnika.