AUTORSKA PRAVA

Sav sadržaj stranice, uključujući njegov odabir i raspodjelu, vlasništvo je Lin trgovine ili pružatelja sadržaja stranica i tehnologije te je zaštićeno autorskim pravom i ostalim zakonima.

Ograničena dozvola za korištenje sadržaja stranice izričito je uvjetovana poznavanjem korisnika, promatranjem i zadržavanjem svih autorskih prava, zaštitnog znaka i ostalih obavijesti o vlasništvu sadržaja stranice te svih vlasništva i svih ostalih prava intelektualnog vlasništva Lin trgovine ili njegovih dobavljača sadržaja i tehnologije sadržaja stranice.

Korisnik neće imati nikakva vlasnička prava u adresi elektronske pošte, URL-u ili drugom osobnom znaku same stranice za identitet koji mu se može dodijeliti ili ga sam može odabrati u svrhu korištenja bilo kojih usluga koje su ponuđene na ovoj stranici, a ograničena korisnička prava za korištenje takvih znakova prepoznavanja/adresa će vrijediti sve dok traje registracija/korisnički račun za pristup toj stranici ili određenoj usluzi. Nakon isteka važenja Lin trgovina će bez objašnjenja koristiti i/ili dodijeliti takav identitet/adresu nekom drugom korisniku.

Svako neovlašteno korištenje ili kopiranje sadržaja stranice ili korištenje sadržaja stranice koji krši ove Uvjete (ili njihovu namjenu), može ugroziti zaštitni znak, autorsko pravo i ostala prava vlasništva te prekršiti odredbe građanskih i kaznenih zakona. Korisnici neće koristiti bilo koji sadržaj stranice (ili bilo koji drugi sadržaj koji je dostupan na ovoj stranici), a koji na bilo koji način narušava neki zaštitni znak, autorsko pravo ili ostala prava vlasništva. Lin trgovina d.o.o. zadržava sva prava vlasništva u smislu neovlaštenog korištenja ili kršenja ovih Uvjeta.