Sklopke i priključnice, podžbukni program

tablično redno

Dvostruki prekidač

Dvostruki prekidač

Regularna cijena 3,31 € ( 24,96 Kn)

Isklopna klopka "Exteh"

Isklopna klopka "Exteh"

Regularna cijena 2,65 € ( 19,97 Kn)

Izmjenična sklopka "Schneider" 10AX

Izmjenična sklopka "Schneider" 10AX

Regularna cijena 3,31 € ( 24,96 Kn)

Izmjenična sklopka "TEM Ekonomik"

Izmjenična sklopka "TEM Ekonomik"

Regularna cijena 2,65 € ( 19,97 Kn)

Izmjenična sklopka "TEM Ekonomik"

Izmjenična sklopka "TEM Ekonomik"

Regularna cijena 3,58 € ( 26,94 Kn)

Izmjenična sklopka "TEM Ekonomik"

Izmjenična sklopka "TEM Ekonomik"

Regularna cijena 2,65 € ( 19,97 Kn)

Izmjenična sklopka "TEM Ekonomik"

Izmjenična sklopka "TEM Ekonomik"

Regularna cijena 3,71 € ( 27,98 Kn)

Jednopolna sklopka "Schneider" 10AX

Jednopolna sklopka "Schneider" 10AX

Regularna cijena 2,53 € ( 19,02 Kn)

Obična sklopka "TEM Ekonomik"

Obična sklopka "TEM Ekonomik"

Regularna cijena 3,44 € ( 25,90 Kn)

Obična sklopka "TEM Ekonomik"

Obična sklopka "TEM Ekonomik"

Regularna cijena 2,65 € ( 19,97 Kn)

PREKIDAČ izmjenični

PREKIDAČ izmjenični

Regularna cijena 2,91 € ( 21,95 Kn)

Prekidač jednopolni

Prekidač jednopolni

Regularna cijena 2,65 € ( 19,97 Kn)

Prekidač okrugli 6.5A

Prekidač okrugli 6.5A

Regularna cijena 1,33 € ( 9,98 Kn)

Priključnica šuko "Exteh"

Priključnica šuko "Exteh"

Regularna cijena 2,78 € ( 20,91 Kn)

Priključnica šuko "TEM Ekonomik"

Priključnica šuko "TEM Ekonomik"

Regularna cijena 3,58 € ( 26,94 Kn)

Priključnica šuko "TEM Ekonomik"

Priključnica šuko "TEM Ekonomik"

Regularna cijena 2,53 € ( 19,02 Kn)

Priključnica šuko "TEM Ekonomik"

Priključnica šuko "TEM Ekonomik"

Regularna cijena 3,58 € ( 26,94 Kn)

Priključnica šuko "TEM Ekonomik"

Priključnica šuko "TEM Ekonomik"

Regularna cijena 2,25 € ( 16,95 Kn)