Za djecu

tablično redno
Znanost o vremenu

Znanost o vremenu 4893156034021

Eksperimentirajte sa statičkim elektricitetom koji izaziva munje,
napravite oblake na svom dlanu, model vodenog ciklusa na radnoj
površini, promatrajte strujanje zraka koje stvara vjetar i proučite
efekt staklenika i kiselih kiša. Ove uzbudljive aktivnosti će vam pomoći
da razumijete kako vrijeme funkcionira.
Dimenzije: 17 x 22 x 6 cm

Detaljnije

Regularna cijena 109,95 kn