Würth - Silikonski sprej - 500 ml

Kod artikla: 4045989974481

Opis

Dugotrajno štiti i izolira plastične, gumene i metalne dijelove u unutarnjem i vanjskom prostoru vozila i ima dobru djelotvornost na klizanje tih dijelova.

Štiti, njeguje, podmazuje, i izolira trajno sa dobrim podmazivim svojstvima, dijelove od plastike i gume. Prikladno za branike vozila, ukrasne i zaštitne letvice, plastične vodilice i tračnice, gume za brtvljenje npr. na vratima vozila, gumene poklopce i gumena crijeva. Spriječava lomljivost i uklanja neugodne zvukove škripanja i cviljenja na gumenim i plastičnim dijelovima.

Posebno je prikladno kao pomoć pri montaži, npr. spojevi crijeva. Poboljšava izgled dajući visoki sjaj, pogotovo plastičnim dijelovima. Služi kao zaštita od formiranja nečistoća i kao pomoć pri čišćenju kada se nanosi na neke čiste podloge. Štiti električne kontakte od vlage. Djeluje antistatično.

Primjena:
Poprskati sa udaljenosti od cca 20-30 cm na očišćene površine i razmazati sa suhom i mekanom krpicom.

pH vrijednost: 6,3 (u 5%-tnoj vodenoj otopini)

Upozorenje:
Držati izvan dohvata djece; EUH018 Pri uporabi može nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para/zrak; Zbog visokog tlaka pare u slučaju porasta temperature postoji opasnost od
pucanja spremnika; Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojanim; bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), ili jako postojanim i jako bioakumulirajućima (VPvB) na razinama od 0,1% ili više.

Oznake upozorenja:
H222 Vrlo lako zapaljivi aerosol; H229 Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije; H315 Nadražuje kožu; H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti:
P210 Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. - Ne pušiti; P211 Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja; P251 Posuda je pod tlakom: ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe; P261 Izbjegavati udisanje aerosola; P362 + P364 Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe; P410 + P412 Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F; P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s Zakonom o otpadu-predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada.

Opće napomene:
U slučaju nesreće ili ako se ne osjećate dobro, potražite hitan liječnički savjet (ako je moguće, pokažite etiketu). Nikada ne davati ništa na usta osobi bez
svijesti. Odmah skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Maknuti se iz zone opasnosti.

Nakon udisanja:
U slučaju udisanja, premjestiti unesrećenog na svježi zrak, utopliti i omogućiti odmor. Ako unesrećeni ne diše, primjeniti umjetno disanje. Ako je disanje otežano, dati kisik. U slučaju zadržavanja simptoma, pozvati liječnika.

Nakon dodira s kožom:
Odmah skinuti onečišćenu odjeću i obuću, ispirati kontaminirane dijelove tijela tekućom, mlakom vodom, nasapunati blagom sapunicom i dalje ispirati najmanje 15 minuta. Ne koristiti razrjeđivače ili otapala. U slučaju zadržavanja simptoma, pozvati liječnika.

Nakon dodira s očima:
Oprati ruke, čistim prstima razmaknuti kapke i ispirati oko tekućom, mlakom vodom najmanje 15 minuta. Ukoliko unesrećeni nosi kontaktne leće, ukloniti ih tijekom ispiranja. Odmah pozvati liječnika.

Nakon gutanja:
NE izazivati povraćanje. Hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. U slučaju spontanog povraćanja dok unesrećeni leži na leđima, staviti ga u stabilan bočni položaj.

Proizvod rabiti pažljivo. Prije upotrebe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.


Dodatne informacije

Karakteristike
Ne
Težina
Ne

Za dodatna pitanja nas kontaktirajte

Regularna cijena 49,95 kn

Dostupno


Napomena:
  • Za slučajne pogreške u specifikaciji ne snosimo odgovornost.
  • Fotografije artikala su ilustrativne prirode i ne moraju odgovarati stvarnom izgledu artikla.
  • Za točnu specifikaciju pojedinog artikla kontaktirajte info@svezakucuidom.com