Würth - Sredstvo za čišćenje rasplinjača i leptir rasplinjača - 500 ml

Kod artikla: 4050641467690

Opis

Specijalno visokoaktivno sredstvo za čišćenje sistema 2-taktnih i 4-taktnih motora.

Okretni ventil:
Teško dostupna mjesta ne predstavljaju nikakav problem.

Izvanredna snaga čišćenja:
Optimalna snaga rasplinjavanja, besprijekorna funkcija leptira rasplinjača

Tiši rad motora:
Eliminira poremećaje uzrokovane zaprljanim rasplinjačem ili leptirima rasplinjača

Primjena:
Dijelove koje čistite dobro poprskajte kod ugašenog motora i pustite aktivno sredstvo da djeluje 2-3 minute. Zatim kod upaljenog motora prskajte oko 30 sekundi u području usisavanja, odnosno leptira rasplinjača i pritom lagano povećavajte broj okretaja, kako bi otopljene naslage sagorjele.

Svojstva:
Visokoaktivno sustavno sredstvo za uklanjanje nečistoća i naslaga u području usisavanja i leptira rasplinjača, bez radova demontaže te za baždarene provrte i sapnice. Izvanredna snaga otapanja ulja, masnoće, ostataka gume, smole i laka.

Oznake upozorenja:
H222 Vrlo lako zapaljivi aerosol; H229 Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije; H315 Nadražuje kožu; H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka; H332 Štetno ako se udiše; H335 Može nadražiti dišni sustav; H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu; H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

Oznake obavijesti:
P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti; P211 Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja; P251 Ne bušiti niti paliti, čak niti nakon uporabe; P260 Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol; P280 Nositi zaštitu za oči/zaštitu za lice; P410+P412 Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50
°C/122 °F; P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnom/ regionalnom / lokalnom regulativom u vezi gospodarenja otpadom - predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada.

Opće napomene:
U slučaju zdravstvenih tegoba, potražiti liječničku pomoć. U slučaju pojave ili zadržavanja simptoma, potražiti liječničku pomoć.

Nakon udisanja:
U slučaju udisanja, premjestiti osobu na svježi zrak, utopliti, smirivati i omogućiti odmor. U slučaju pojave ili zadržavanja simptoma, potražiti pomoć liječnika. U slučaju prestanka disanja, pružiti umjetno disanje, ali ne direktno usta na usta.

Nakon dodira s kožom:
Odmah skinuti kontaminiranu odjeću i obuću, ispirati kontaminirane dijelove tijela tekućom, mlakom vodom najmanje 15 minuta. Odmah potražiti pomoć liječnika. Dobro oprati odjeću i obuću prije ponovne uporabe.

Nakon dodira s očima:
Oprati ruke, čistim prstima razmaknuti kapke i ispirati oko tekućom, mlakom vodom najmanje 15 minuta. Ukoliko unesrećeni nosi kontaktne leće, ukloniti ih tijekom ispiranja, osim u slučaju da su zalijepljene za oko. Odmah potražiti pomoć liječnika.

Nakon gutanja:
NE izazivati povraćanje. Odmah potražiti pomoć liječnika. Temeljito isprati usta vodom i ispljunuti. Nikada ništa ne davati na usta osobi bez svijesti.

Proizvod rabiti pažljivo. Prije upotrebe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Dobavljač:
Würth-Hrvatska d.o.o., Franje Lučića 32, 10000 Zagreb.

Zemlja podrijetla:
Njemačka


Dodatne informacije

Karakteristike
Ne
Težina
Ne

Za dodatna pitanja nas kontaktirajte

Regularna cijena 59,95 kn

Dostupno


Napomena:
  • Za slučajne pogreške u specifikaciji ne snosimo odgovornost.
  • Fotografije artikala su ilustrativne prirode i ne moraju odgovarati stvarnom izgledu artikla.
  • Za točnu specifikaciju pojedinog artikla kontaktirajte info@svezakucuidom.com